Μύες αυχένα και κορμού

Στην περιοχή του αυχένα έχουν διάφορα ονόματα, ενώ στην περιοχή του κορμού καλούνται σπονδυλικοί και σχηματίζουν μια μεγάλη μυική μάζα, η οποία βρίσκεται δεξιά και αριστερά από τη γραμμή, την οποία σχηματίζουν οι ακανθώδεις αποφύσεις των σπονδύλων. Αυτοί οι επιμήκεις μύες συμβάλλουν στο να πραγματοπ

Μύες του άνω άκρου

Οι μύες του άνω άκρου     Ανάλογα με το τμήμα του άκρου, στο οποίο ανήκουν οι μύες αυτοί κατατάσσονται ως εξής:  Μύες της ωμικής ζώνης, του βραχίονα, του πήχη ή αντιβραχίου και του άκρου χεριού.    Οι μύες της ωμικής ζώνης. Στους επιπολείς (επιφανειακούς) μύες της ωμικής ζώνης κατατά

Μύες κάτω άκρου

Οι μύες του κάτω άκρου Ανάλογα με το τμήμα του κάτω άκρου, στο οποίο ανήκουν οι μύες είναι:   Οι μύες της πυέλου. Χωρίζονται σε δύο ομάδες, την έσω και την έξω. Οι έσω μύες της πυέλου είναι ο μείζων ψοϊτης και ο λαγόνιος, που συνενώνονται  στην ανώνυμη γραμμή και σχηματίζουν το λαγον

Οστεολογία

Το ερειστικό σύστημα αποτελείται από τα οστά, τα οποία συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους με τις αρθρώσεις και σχηματίζουν το σκελετό του ανθρώπινου σώματος. Επάνω στα οστά προσφύονται οι μύες και με τον τρόπο αυτό μεταδίδουν την κίνηση στο σκελετό. Τα οστά, οι αρθρώσεις και οι μύες αποτελούν το κι

Μελετη του σκελετού

Ο σκελετός του ανθρώπου διαιρείται στο σκελετό του κορμού και το σκελετό των άκρων.  Ο σκελετός του κορμού υποδιαιρείται στο σκελετό της κεφαλής, στη σπονδυλική στήλη και στο σκελετό του θώρακα.   Διαίρεση των οστών ανάλογα με το σχήμα   Μακρά οστά. Αποτελούνται από μια μεση

Αρθρώσεις

Οι αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος χωρίζονται: Στις αρθρώσεις του κρανίου Στις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης Στις αρθρώσεις οτυ θώρακα Στις αρθρώσεις των άνω άκρων Στις αρθρώσεις των κάτω άκρων   Αρθρώσεις του κρανίου   Τα περισσότερα οσ

Ανατομία Σπονδυλικής Στήλης

Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από 33-34 βραχέα οστά, τους σπονδύλους, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλο.  Μεταξύ των σπονδύλων βρίσκονται οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι. Η ΣΣ ξεκινάει από τη βάση του κρανίου και φθάνει μέχρι τον κόκκυγα.  Στηρίζει την κεφαλή, τον κορμό και τα άνω άκρ

Συνδεσμολογία

Τα οστά του ανθρώπινου σώματος συνδέονται μεταξύ τους με τις αρθρώσεις. Άρθρωση είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών. Η σύνδεση αυτή γίνεται με την παρεμβολή ενός μαλακότερου ιστού (συνήθως συνδετικού, σπανιότερα χονδρικού και ακόμα πιο σπάνια οστίτη ιστού). Στην άρθρωση άλλες φορές υπάρχει κ

Ο σκελετός των κάτω άκρων

Ο σκελετός των κάτω άκρων αποτελείται από: Τα οστά της πυελικής ζώνης Το σκελετό του μηρού Το σκελετό της κνήμης Το σκελετό του άκρου πόδα   Οστά της πυελικής ζώνης Ο σκελετός της πυελικής ζώνης ή πύελος ή λεκάνη αποτελείται από τα δύο ανώνυμα οστά, από το ιερό οστό και από τ

Ο σκελετός του άνω άκρου

Σκελετός των άνω άκρων Αποτελείται από το σκελετό της ωμικής ζώνης, το σκελετό του βραχίονα, του αντιβραχίου ή πήχη και το σκελετό του άκρου χεριού.   Σκελετός της ωμικής ζώνης Αποτελείται από 2 οστά, μπροστά την κλείδα και πίσω την ωμοπλάτη. Η κλείδα αρθρώνεται με το βραχιόνιο οστό. Έτσι

Σκελετός του θώρακα

Ο θώρακας αποτελείται από τις 24 πλευρές, 12 από κάθε μεριά, το στέρνο και τους 12 θωρακικούς σπονδύλους. Έχει σχήμα κωνικού κλωβού. Εμφανίζει δύο στόμια το επάνω και το κάτω που είναι μεγαλύτερο. Το εμπρός τοίχωμα αποτελείται από το στέρνο, το πίσω από τη ΣΣ και ανάμεσά τους βρίσκονται οι πλευρέ

Η σύνθεση του σώματος και η κατανομή του λίπους

Η σύνθεση του σώματός μας Το σώµα αποτελείται από διάφορους ιστούς, αλλά στη διάρκεια της ενήλικης ζωής δύο είναι οι ιστοί που προκαλούν σηµαντικές αυξοµειώσεις στο σωµατικό βάρος, ο µυϊκός και ο λιπώδης ιστός. Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται από την άλιπη µάζα και τον λιπώδη ιστό. Η άλιπη µάζα περ

Σωματότυποι

Με τον όρο σωματότυπος εννοούμε τη διάκριση του σχήματος του σώματος λαμβάνοντας υπόψιν τη μυϊκή μάζα, τη δομή του σκελετού και την πυκνότητά του.  Υπάρχουν τρεις τύποι σώματος. Ξεκινάμε με τον εκτομορφικό τύπο.  Τα χαρκατηριστικά του είναι ταλεπτά και ψηλά άκρα, ο αδύνατος σκελετός, η λίγη μυϊκή

Ανατομικά στοιχεία που μας ενδιαφέρουν στην κυτταρίτιδα

Ο ορός κυτταρίτιδα αναφέρθηκε για πρώτη φορά πριν από 150 χρόνια στη γαλλική βιβλιογραφία µε τον ορό κυτταρωση ή κυτταραλγια. Η ελληνική λέξη είναι «κυτταρίτις» οπού κατά την ιατρική ορολογία η κατάληξη «-ίτις» σηµαίνει φλεγµονή του συνδετικού ιστού. Η κυτταρίτιδα ή λιποδυστροφία ή υδρολιποδυστρο

Ορισμός και αίτια της παχυσαρκίας

Η παχυσαρκία εκτός από αισθητικό πρόβληµα είναι µια ασθένεια που πολλές φορές έχει δυσάρεστα επακόλουθα. Κυρίως προσδιορίζεται από την εµφάνιση υπερφορτωµένου λίπους που εισβάλλει και κυριεύει όχι µόνο όλους τους ιστούς, αλλά και όλα τα µέρη του σώµατος, ιδίως την κοιλιά, το στοµάχι και τους γλουτού

Παθογενετικοί μηχανισμοί κυτταρίτιδας

Λιποκύτταρα και αύξηση σωματικού βάρους Έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να συγκεντρώνουν το περίσσευμα του σωματικού τους βάρους στα γόνατα, τους γλουτούς, τα ισχία και τους μηρούς, ενώ οι άνδρες στο θώρακα, τα άνω άκρα, το πρόσωπο και το λαιμό. Όταν οι γυναίκες αποκτούν περιττό

Διαφορική διάγνωση,στάδια και είδη κυτταρίτιδας

Η διαφορική διάγνωση της κυτταρίτιδας πρέπει να γίνεται από: Την τοπική αύξηση της εναπόθεσης λίπους (είναι η απλή υπερτροφία των λιποκυττάρων της περιοχής) χωρίς διαταραχή της αιµατικής και λεµφικής κυκλοφορίας. Την οξεία κυτταρίτιδα που είναι φλεγµονώδους αιτιολογίας. Την διαβητική λιπο

Μεταβολικό σύνδρομο

Το μεταβολικό σύδνρομο είναι γνωστό και ως σύνδρομο Χ ή συνδρομο αντίστασης στην ινσουλίνη.  Πρόκειται για μία νέα μάστιγα της εποχής μας.  Είναι ένας συνδυασμός από κάποιες παθολογικές διαταραχές, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και σακχαρώδους διαβήτη.  Σύμφωνα με

Κατακράτηση υγρών και θεραπεία

Κατακράτηση υγρών ονομάζεται η κατάσταση όπου τα νεφρά εξαιτίας κάποιων παθολογικών καταστάσεων, συγκρατούν περισσότερο νερό από ότι χρειάζεται στο σώμα.  Η κατάσταση αυτή μεταφράζεται στο σώμα με αύξηση βάρους η οποία μπορεί να γίνεται πολύ απότομα και εκφράζεται και με έντονο πρήξιμο. Τα αίτια

Κατακράτηση πώς καταπολεμάται

Η κατακράτηση υγρών εμφανίζεται στο σώμα σαν πρήξιμο σε διάφορα σημεία του σώματος, χέρια, πόδια, κοιλιά, στήθος και σπανιότερα στο πρόσωπο. Κατ' αυτόν τον τρόπο βλέπουμε υπερβάλλον βάρος στη ζυγαριά χωρίς αυτό να προέρχεται από το λίπος, που είναι στόχος της κάθε προσπάθειας απώλειας βάρους.

Δημιουργία και διάγνωση της κυτταρίτιδας

Η γλυκόζη µαζί µε τη δυσλειτουργία της µικροκυκλοφορίας στο δέρµα παίζουν κυρίαρχο ρόλο τόσο στη δηµιουργία όσο και στην εξέλιξη της κυτταρίτιδας. Αναλυτικότερα: Η γλυκόζη διεισδύει στα λιποκύτταρα ( γλουτούς, µηρούς, κοιλιά κ.α ζώνες πλούσιες σε αριθµό λιποκυττάρων ) και συνδέεται µε τα ελα

Στάδια κυτταρίτιδας

Πρόκειται για ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα.  Είναι μια κατάσταση που εύκολα αναγνωρίζεται από την όψη του φλοιού πορτοκαλιού, στους μηρούς, γοφούς, στομάχι ακόμα και στα χέρια και τις γάμπες.  Το 95% των γυναικών σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από αυτή τη δύσμορφη κατάσταση. Η κυτταρίτιδα δεν είναι απλ

Μασάζ αδυνατίσματος

Μασάζ για παχυσαρκία ή διαφορετικά απισχναντική μάλαξη, είναι το μασάζ αυτό το οποίο ερφαρμόζεται από τους αισθητικούς με ειδικούς χειρισμούς με σκοπό το αδυνάτισμα.  Η διαφορά του με την χαλαρωτική μάλαξη, είναι ότι το μασάζ αδυνατίσματος, χαρακτηρίζεται από ειδικούς χειρισμούς, που γίνονται τοπικά

Η λεµφική µάλαξη στην κυτταρίτιδα

Η λεµφική µάλαξη για αισθητικούς λογούς, πρέπει να γίνεται σε άτοµα µε ικανοποιητική γενική κατάσταση υγειάς ακολουθώντας τη ροή της λέµφου στο επιπολής λεµφικό σύστηµα, µε σκοπό να την απεγκλωβίσει από τους περιφερειακούς ιστούς και να την παροχέτευση µε µια σειρά ελαφρών, αργών και ρυθµικών κινήσε

Σάουνα για αδυνάτισμα

Η σάουνα αποτελεί μία θερμοθεραπεία.  Οι θερμοθεραπείες στοχεύουν σε αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, τοπικά με τη χρήση εξωτερικής θερμότητας.  Η σάουνα θεωρείται αποτελεσματική σαν μέθοδος.  Έχει ως σκοπό την αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος και κατά συνέπεια την εφίδρωση και τη χαλάρωση τω

Θερμοκουβέρτα

Οι θερμοκουβέρτες είναι ένα μέσο θερμοθεραπείας που χρησιμοποιείται στην αισθητική.  Χρησιμοποιούνται για την εφίδρωση του σώματος μέσω της οποίας επιταχύνεται η αιματική κυκλοφορία, επέρχεται αύξηση του μεταβολισμού κατά 40% περίπου και προάγεται η νευρομυϊκή χαλάρωση και η αποβολή των τοξινών. Συν

Κρυοθεραπεία

Η κρυοθεραπεία είναι θεραπευτική μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται η τοπική μείωση της θερμοκρασίας στο ανθρώπινο σώμα, μείωση από την οποία επωφελείται λόγω των φυσιολογικών της αντιδράσεων που είναι: Πρωτογενής και άμεση γενική και τοπική αγγειοσυστολή καθώς και καθυστερημένη γενική αγγειοσυ

Αντενδείξεις κρυοθεραπείας

Τεχνική ψυχρών επιθεμάτων Προκαλείται από επιθέματα διάφορων μεγεθών και σχημάτων που κατασκευάζονται συνήθως από πλαστικό που περιέχει ζελέ σιλικόνης. Φυλάσσονται στο ψυγείο και κατά τη χρήση τους διατηρούν τη χαμηλή θερμοκρασία τους για αρκετό διάστημα. Κατά την εφαρμογή παρεμβάλλουμε πάντα

Οι ιδιότητες της σοκολάτας

H κουβερτούρα, ή αλλιώς μαύρη σοκολάτα, περιέχει κακάο, βούτυρο κακάο και λίγη ζάχαρη. H λευκή σοκολάτα περιέχει μόνο βούτυρο κακάο (φυτικό λίπος), πολλή ζάχαρη και καθόλου κακάο. H σοκολάτα γάλακτος περιέχει κακάο, βούτυρο κακάο, ζάχαρη και γάλα. Tο κακάο λοιπόν, που είναι το βασικό συστατικό τη

Οφέλη σοκολατοθεραπείας

Η σοκολατοθεραπεία είναι ένα θεραπευτικό μασάζ που μπορεί βοηθήσει σε διάφορα επίπεδα. Δεν είναι μόνο για τις νύχτες υπογλυκαιμίας. Όλο και περισσότερες εφαρμογές ευεξίας και υγείας εκμεταλλεύονται τις ευεργετικές της ιδιότητες για το δέρμα και τη διάθεση, χάρη στα μεταλλικά άλατα, στα αντιοξειδωτικ

Θαλασσοθεραπεία οφέλη

Οφέλη θαλασσοθεραπείας Αναλυτικά τα οφέλη της θαλασσοθεραπείας είναι: Ενεργοποιεί την λιποδιάλυση και μετατρέπει το λίπος σε ενέργεια. Βοηθά στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας. Βοηθά στην επαναδόμηση της επιδερμίδας. Αυξάνει τη συνοχή του μεσοδερμικού στρώματος. Αποκαθιστά το κολ

Θαλασσοθεραπεία βασικά συστατικά

Βασικά συστατικά Τα κυριότερα συστατικά της θαλασσοθεραπείας είναι τα φύκια.  Σήμερα έχουν μελετηθεί περίπου 25.000 είδη φυκιών που βρίσκονται στα γλυκά, υφάλμυρα και αλμυρά νερά. Τα εντοπίζουμε σε βάθος 300 μ. αλλά και σε πολύ υγρές περιοχές της ξηράς.  Χαρακτηριστικά στοιχεία που περιέχουν τ

Θαλασσοθεραπεία και πώς δρα

Ο όρος SPA αποτελείται από τα αρχικά των λέξεων Sanus Per Aqua, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως υγιείς μέσα από το νερό. Βέβαια στις μέρες μας μια θεραπεία spa δε χρησιμοποιεί μόνο το νερό αλλά και πολλά άλλα συστατικά τα οποία όμως προέρχονται αποκλειστικά από τη φύση και η επεξεργασία τους είν

Λασποθεραπεία

Αν κάνουμε αναδρομή στο μακρινό παρελθόν μας, θα δούμε την αναφορά του Πλίνθιου, για τα μπάνια που έκαναν οι άνθρωποι στα τέλματα των ελών, προκειμένου να θεραπευθούν. Από τα αρχαία χρόνια το λουτρό στις λίμνες λάσπης αποτελούσε ένα δοκιμασμένο μέσο κατά της «ψυχρής δηλητηρίασης» όπως επιτυχημένα χα

Ιαματικά λουτρά

Τα ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα για  θεραπευτικούς  σκοπούς,  γιατί  το  νερό  αυτό  των  ιαµατικών  πηγών  είναι συνήθως ζεστό.  Δεν έχει κανία σχέση με τα συνήθη πόσιµα νερά των ποταµών, των πηγαδιών και των κοινών πηγών, τα οποία προέρχονται  είτε  από  τη  βροχή  είτε  από 

Υδροθεραπεία και θερμοκρασία νερού

Το νερό είναι ένα πάρα πολύ καλό µέσο για να µεταδώσει θερµότητα ή κρύο, επειδή εύκολα και γρήγορα µπορεί να απορροφήσει ή να αποβάλλει θερµότητα.  Η εφαρµογή των     διαφόρων     θερµοκρασιών     πάνω     στον     άνθρωπο     κατά     τη     διάρκεια     της λουτροθεραπείας, προκαλεί ποικίλα αποτελ

Ιστορική αναδρομή στη λουτροθεραπεία

Αρχαία Ελλάδα Η χρήση του λουτρού ήταν πολύ διαδεδομένη στους αρχαίους Έλληνες και στους άλλους λαούς. Τα ομηρικά έπη, εκτός από θαλάσσια λουτρά μνημονεύουν και θερμά λουτρά σε ειδικές αίθουσες κατάλληλα διαρρυθμισμένες. Στις πιο σημαντικές θρησκευτικές τελετές των Ελλήνων περιλαμβανόταν και το

Προϊόντα αδυνατίσματος

Υπάρχουν πολλά κοσμετολογικά σκευάσματα, τα οποία εμπεριέχουν ουσίες οι οποίες έχουν διεγερτικές ιδιότητες που βοηθούν τη μικροκυκλοφορία και την κυκλοφορία του αίματος βελτιώνοντας, έτσι, την κυτταρίτιδα και καταπολεμούν το τοπικό λίπος.  Στη συνέχεια θα αναφέρθούν οι βασικότερες από αυτές και οι ι

Ασκήσεις στο vibration

Σε μια συσκευή vibration μπορεί κάποιος να κάνει μια σειρά από ασκήσεις ώστε να γυμνάσει όλες τις μυϊκές ομάδες.  Παρακάτω περιγράφονται κάποιες από τις βασικότερες ασκήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Κατακόρυφο μασάζ Στέκεστε στην κατακόρυφη στάση όρθιοι επάνω στο πιάτο του μασάζ κρατώντας τ

Πλατφόρμες δόνησης

Η σκέψη αναφορικά με τις πλατφόρμες δόνησης αναπτύχθηκε αρχικά από Ρώσους επιστήμονες και χρησιμοποιήθηκε σε διαστημικά προγράμματα με στόχο να διατηρούνται οι κοσμοναύτες σε καλή κατάσταση. Τρόπος δράσης Η άσκηση με δονήσεις στο σώμα απαιτεί ειδικά σχεδιασμένα μηχανήματα που δονούν το σώμα σε συγ

Δραστικές ουσίες στα καλλυντικά για αδυνάτισμα

Σε πολλά προγράµµατα απώλειας βάρους, έχει παρατηρηθεί ανοµοιοµορφία στους ρυθµούς αποβολής του αποθηκευµένου λίπους. Η ανοµοιογένεια αυτή οφείλεται στη διαφορετική ικανότητα των λιποκυττάρων για κινητοποίηση των λιπιδίων αναλόγως της ανατοµικής περιοχής.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο 80% των γ

Αντιµετώπιση της παχυσαρκίας µε σιάτσου

Είναι γνωστό ότι όλες οι θεραπείες, όλα τα συστήµατα και οι δίαιτες που αντιµετωπίζουν την παχυσαρκία, που είναι ο αήττητος εχθρός της υγείας, τοποθετούν τη λέξη Θέληση µπροστά από τις συνταγές και τις θεραπείες τους. Το σιάτσου δεν ξεφεύγει από αυτόν τον κανόνα και έχει τον δικό του µηχανισµό άµυνα

Δακτυλίδι στο στομάχι

Ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος Ο ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος αποτελεί επέμβαση περιορισμού της γαστρικής χωρητικότητας. Συνοπτικά, περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός δακτυλίου daktylios1σιλικόνης με ένα εσωτερικό φουσκωτό κολάρο γύρω από το ανώτερο τμήμα του στομάχου. Αυτό δημιουργεί ένα μικ

Επιμήκης (κάθετη) γαστρεκτομή (γαστρικό μανίκι)

Είναι μια σχετικά καινούρια τεχνική. Περιγράφεται ως επιμήκης ή κάθετη γαστρεκτομή ή γαστρικό μανίκι (μετάφραση του Αγγλικού όρου sleeve gasterctomy) Με την τεχνική αυτή αφαιρείται περίπου το 85% του στομάχου με αποτέλεσμα αυτό να παίρνειAdaktylios2 σχήμα επιμήκους σωλήνα ή μανικιού. Η επέμβαση πραγ

Γαστρική παράκαμψη

Είναι κατά κύριο λόγο επέμβαση περιορισμού της γαστρικής χωρητικότητας και λιγότερο επέμβαση δυσαπορρόφησης. Είναι μία περίπλοκη επέμβαση. Αρχικά  δημιουργείται ένας μικρός γαστρικός θύλακος με διατομή και συρραφή του στομάχου. Στη συνέχεια, ένα τμήμα του λεπτού εντέρου συνδέεται με αυτό τον θύλακο

Γαστρική πτύχωση

Η λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση είναι μια νέα τεχνική για τη θεραπεία της παχυσαρκίας που βασίζεται στον περιορισμό της χωρητικότητας του στομάχου. Η επέμβαση, από παθοφυσιολογική άποψη, μοιάζει με την επιμήκη γαστρεκτομή (γαστρικό μανίκι) με την σημαντική διαφορά ότι η μετατροπή του στομάχου σε σω

Φάρμακα για παχυσαρκία

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας συνήθως συστήνονται μόνο στις περιπτώσεις βαριάς μορφής παχυσαρκίας. Δρουν με δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το σκεύασμα και τη δραστική ουσία.  Έτσι η μία ουσία λέγεται ορλιστάτη, και αυτό το οποίο κάνει είναι ότι προκαλεί συχνές κενώσεις και αποβάλλει έ

Λιποαναρρόφηση για παχυσαρκία

Η λιποαναρρόφηση είναι μία χειρουργική επέμβαση που γίνεται απαραίτητα σε νοσοκομείο και απαιτεί ολική αναισθησία.  Εφαρμόζεται σε διάφορα μέρη του σώματος, όπως είναι τα ισχία, οι γλουτοί, οι μηροί και η κοιλιά και στόχος είναι η άμεση απομάκρυνση του περίσσειου λίπους από τις περιοχές αυτές.  Η επ

Μεσοθεραπεία και αδυνάτισμα

Η μεσοθεραπεία περιλαμβάνει την ενδοδερμική έγχυση μικροποσοτήτων διαφόρων ουσιών (βιταμινών, ιχνοστοιχείων, φαρμάκων κ.α.), σε συγκεκριμμένα σημεία του σώματος για συγκεκριμμένο σκοπό.  Πρόκειται για μία τεχνική που εφαρμόζεται από γιατρούς και αισθητικούς και μπορεί να γίνει με τρεις μεθόδους.  Μπ

Μεσοθεραπεία και κυτταρίτιδα

Η μεσοθεραπεία στην αισθητική σώματος χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του κυτταρίτιδας, τη μείωση του λίπους και την σμίλευση του σώματος, δηλαδή τη λιπογλυπτική.  Όπως είναι γνωστό πρόκειται για μία μέθοδο κατά την οποία γίνεται έγχυση ουσιών στον ενδιάμεσο ιστό ανάμεσα στην επιδερμίδα και το

Χάπια αδυνατίσματος πόσο βοηθάνε

Τα αυστηρά πρότυπα της εποχής μας έχουν επηρεάσει έντονα, ενώ παράλληλα η παχυσαρκία είναι στα ύψη! Οι φαρμακευτικές βιομηχανίες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκμεταλλευόμενοι αυτές τις τάσεις έχουν κατακλείσει τον καταναλωτή με ποικίλα σκευάσματα που φέρονται να λύνουν εύκολα το πρόβλημα της πα

Λιποαναρρόφηση με Laser

Το λίπος και ειδικά όταν περισσεύει σε κάποια σημεία του σώματος, αποτέλεσε και θα αποτελεί το κυριότερο αισθητικό πρόβλημα των ανθρώπων.  Γι’ αυτό εξάλλου και η λιποαναρρόφηση είναι η πιο συχνή αισθητική επέμβαση παγκοσμίως.  Η λιποαναρρόφηση με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα ξεκίνησε κατά τη δε

Ενδοδερμικό μασάζ και κεφαλές

Η πτύχωση-κυμάτωση (wave), που δημιουργείται ανά μεσα στα rollers της κεφαλής υπό την επίδραση της αρνητικής πίεσης και την ταυτόχρονη κίνηση, δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την αναδιάταξη του επιφανειακού ιστού, που είναι και το ζητούμενο στο ενδοδερμολογικό μασάζ. Ωστόσο, η απόσταση των

Συσκευές ενδοδερμίας

Είναι συσκευές αναρροφητικού μασάζ που επιτρέπουν μία ποικιλία θεραπειών, είτε στον τομέα της αισθητικής μέσω της τεχνικής μασάζ «ψηλάφησης - ρολλαρίσματος» ή σε πιο θεραπευτικές εφαρμογές. Πλεονέκτημα είναι η πρωτοποριακή κυλινδρική κεφαλή αναρρόφησης (αποτελεί πατέντα) που συνδυάζει τα κινητά r

Ενδοδερμικό μασάζ

Οι συσκευές ενδοδερμίας ή ενδοδερμικού μασάζ είναι συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν την αρνητική πίεση (αναρρόφηση).  Αποτελούν την ιδανική  λύση για την ασφαλή, αποτελεσματική και ανώδυνη θεραπεία δύσκολων περιστατικών που σχετίζονται με το λεμφικό και κυκλοφορικό σύστημα. Εκτελούν ενδοδερμικό μασά

Θεραπεία με υπερήχους

Υπέρηχοι είναι κύµατα υψηλής συχνότητας που όμως δεν είναι δυνατόν να ακουστούν από το ανθρώπινο αυτί ενώ θεραπεία µε υπερήχους καλείται η µηχανική ταλάντωση των ιστών. Οι πιο συνηθισµένες συχνότητες υπερήχων που χρησιµοποιούνται για την θεραπεία της κυτταρίτιδας κυµαίνονται από 1 MHz έως 30 Mz. Με

Ραδιοσυχνότητες

Οι συσκευές με ραδιοσύχνοτητες είναι μία νέα τεχνολογία στην αισθητική.  Τα οφέλη από τις ραδιοσυχνότητες είναι πολλαπλά.  Προσφέρουν τόνωση της ελαστικότητας του δέρματος και βελτίωση της υφής του, σύσφιξη, μείωση των λεπτών ρυτίδων και καθυστέρηση της γήρανσης, επαναφορά του οβάλ του προσώπου και

Σύσφιξη και ηλεκτροθεραπεία

Ρεύματα παρεμβαλλόμενα, διασταυρούμενα ή συμβολής Η βασική ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθούν δυο μέσης συχνότητας εναλλασσόμενα ρεύματα για να παραχθεί ένα νέο ρεύμα που θα έχει διαφορετική συχνότητα και πλάτος από τα αρχικά. Το νέο ρεύμα, ή ρεύμα συμβολής είναι το χαμηλής συχνότητας ημιτονοειδές ρεύμ

Διάφοροι τύποι ρευμάτων

Στην Αισθητική χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι ρευμάτων: Ρεύματα Traebert Είναι παλμικά ρεύματα τετράγωνης μορφής, με διάρκεια παλμού 2 msec και συχνότητα 142 Hz.  Προκαλούν μεταβολή του μυϊκού τόνου, ενεργοποίηση του κυτταρικού μεταβολισμού, βελτίωση της τοπικής αγγειακής κυκλοφορίας, ελά

Ηλεκτροθεραπεία με εναλλασσόμενο ρεύμα

Ο μηχανισμός δράσης αυτού του είδους ρευμάτων στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας είναι η σταδιακή αποδόμηση του λιπώδους ιστού, μέσω τοπικής παθητικής άσκησης των μυών της περιοχής. Οι υπάρχουσες έρευνες αποδεικνύουν τις θεραπευτικές δυνατότητες του φαραδικού ρεύματος. Πιο συγκεκριμένα, ο Bailey τ

Ηλεκτροθεραπεία με συνεχές ρεύμα

Το συνεχές ή γαλβανικό ρεύμα χαρακτηρίζεται από συνεχή ροή ηλεκτρικών φορτίων προς μια κατεύθυνση. Η ένταση του συνεχούς ρεύματος αποτελεί τη βασική εκείνη παράμετρο που προσδιορίζει το ιδιαίτερο βιολογικό του αποτέλεσμα και άρα την εκάστοτε θεραπευτική του ικανότητα. Στις αισθητικές θεραπείες, ο

Μαγνητοθεραπεία

Μία από τις πιο ταχύτατα αναπτυσσόμενες μεθόδους θεραπείας αυτή την εποχή είναι η μαγνητοθεραπεία, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Τι είναι όμως η μαγνητοθεραπεία; Πως μπορεί ένας μαγνήτης να συμβάλλει στην υγεία; Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει; Είναι ασφαλής η χρήση των μ

Πιεσοθεραπεία

Πρόκειται για μια μορφή θεραπευτικής παρέμβασης η οποία αποσκοπεί στην ταχύτερη παροχέτευση της περίσσειας μεσοκυττάριου υγρού καθώς και στη βελτίωση της φλεβικής και λεμφικής κυκλοφορίας της πάσχουσας από κυτταρίτιδα περιοχής.  Συγκεκριμένα ενεργεί μέσω εφαρμογής πιεστικών δυνάμεων οι οποίες προσομ

Κρυολιπόλυση

Σε περιπτώσεις τοπικού πάχους που αντιστέκεται επίμονα στη δίαιτα και στην γυμναστική, η κρυοπιπόλυση αποτελεί μία πραγματικά επαναστατική μέθοδο αντιμετώπισης.  Είναι μία ακίνδυνη, χωρίς νυστέρι μείωση του αριθμού των λιποκυττάρων, που βασίζεται στην καταστροφή που προκαλείται μέσω της ψύξης. Με

Μασάζ ιστορική αναδρομή

Το μασάζ ή αλλιώς μάλαξη στα ελληνικά αναγνωρίζεται σήμερα ως μία από τις αποτελεσµατικότερες και πιο απολαυστικές θεραπευτικές µεθόδους, που χρησιµοποιείται τόσο σε υγιείς ανθρώπους, όσο και σε ασθενείς. Από πηγές της αρχαιότητας φαίνεται ότι αποτελούσε πολύ γνωστή και ιδιαίτερα δηµοφιλή πρακτικ

Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και ομορφιάς, που έχουν ιδιαίτερα άμεσο αποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. (CPNP Certified)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ