Κύκλος ζωής της τρίχας

Οι τρίχες αυξάνουν µε διακοπές και έχουν περιοδική αύξηση που ακολουθείτε από περιοδική  ανάπαυση. Η  κυκλική  αυτήν  δραστηριότητα  εκδηλώνεται  στον  άνθρωπο  υπό µορφή µωσαϊκού δηλ. η φάση του κύκλου κάθε θύλακα είναι ανεξάρτητη από την φάση που βρίσκεται ένας γειτονικός θύλακας. Κάθε θύλακας

Φυσιολογία της τριχας

Στον  άνθρωπο  διακρίνουµε  το  πρωτογενές  ,το  δευτερογενές  και  το  τριτογενές τρίχωµα σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του. Ειδικότερα, οι πρώτοι θύλακες των τριχών εµφανίζονται κατά τον 3° εµβρυϊκό µήνα ενώ οι πρώτες τρίχες εµφανίζονται στο σώµα του εµβρύου µετά τον 4° µήνα της ενδοµήτρια

Λειτουργία της τρίχας και είδη τριχών

Οι τρίχες είναι λεπτές κερατοποιηµένες δοµές κυλινδρικού ή νηµατοειδούς σχήµατος που σχήµατος που σχηµατίζονται από µια εγκόλπωση του επιθηλίου της επιδερµίδας, το τριχοθυλάκιο ενώ εκφύονται από αυτό λοξά. Οι τρίχες παράγονται από το έξω βλαστικό δέρµα και γι' αυτό είναι αναπτύξεις καθαρά επιδερµ

Ανατομία και φυσιολογία της τρίχας

Οι τρίχες είναι κεράτινα επιθηλιακά όργανα, κυλινδρικά και νηματοειδή, εκφύονται δε λοξώς σε κόλπωμα του δέρματος που ονομάζεται θύλακας της τρίχας. Η τριχοσμηγματογόνος μονάδα είναι ένα από τα εξαρτήματα του δέρματος και αποτελείται από τις τρίχες που βρίσκονται μέσα στους θύλακες, από τους σμηγ

Σύνδρομο cushing και τριχοφυΐα

Το σύνδροµο Cushing περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον οµώνυµο ερευνητή το 1912 και το 1932 απέδωσε το σύνδροµο σε υπερλειτουργία της υπόφυσης. Το σύνδροµο cushing οφείλεται στην υπερπαραγωγή της κορτιζόλης και η κλινική εικόνα που εµφανίζει κυριαρχείται από τα συµπτώµατα της υπερέκκρισης της ορµ

Αρρενοποιητικοί όγκοι των επινεφριδίων

Τα νεοπλάσµατα των επινεφριδίων που παράγουν µεγάλα ποσά ανδρογόνων και προκαλούν    σύνδροµο    αρρενοποίησης,    ως    κυρίαρχη    κλινική    εικόνα,    ονοµάζονται αρρενοποιητικοί όγκοι. Οι όγκοι αυτοί παράγουν εκτός από ανδρογόνα και άλλες ορµόνες όπως οιστρογόνα, κορτιζόλη, αλδοστερόνη σε ση

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Το Σ. Π..Ω περιλαµβάνει µία οµάδα καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από άλλοτε αλλού βαθµού υπερανδρογοναιµία, διαταραχές κύκλου, στειρότητα, δασυτριχισµό, παχυσαρκία και άλλες λιγότερο συχνές κλινικές εκδηλώσεις. Ο όρος Σ. Π. Ω. προτάθηκε αρχικά απ' τουςStein και Leventhal ( 1935 ) για ένα ορισµέν

Εμμηνόπαυση και τριχοφυϊα

Από δηµογραφικά στοιχεία και επιδηµιολογικές µελέτες σε διάφορες χώρες του ∆υτικού κόσµου, έχει δειχθεί ότι οι νέες γυναίκες της σηµερινής εποχής έχουν υψηλές πιθανότητες να ζήσουν µετά την εµµηνόπαυση τους περίπου µία δεκαετία λιγότερο από ότι προ αυτής. Έτσι, µε υπολογιζόµενη µέση ηλικία εµµηνό

Δασυτριχισμός Γενικά

Ο όρος αναφέρεται σε αυξηµένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο και το σώµα των γυναικών, δηλαδή σε παρουσία τελικών τριχών σε περιοχές του προσώπου και του σώµατος γυναικών, όπου αυτή θεωρείται φυσιολογική µόνο για τον άντρα. Αντίθετα, ο όρος υπερτρίχωση επιφυλάσσεται για καταστάσεις όπου υπάρχει φυσιολογικ

Τα αίτια της υπερτρίχωσης

Η υπερτρίχωση είναι η αύξηση τριχώματος σε οποιαδήποτε περιοχή, τοπική ή εκτεταμένη, η οποία είναι ασυμβίβαστη ως προς τη θέση, την ηλικία και το φύλο του ασθενούς. Πιο συνοπτικά υπερτρίχωση είναι η υπερβολική αύξηση τριχοφυΐας ή η παρουσία τριχοφυΐας ως προς το σημείο που εμφανίζεται και ως προς τη

Συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων

Γενικά Η  συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων  (Σ.  Υ.Ε)  συνίσταται  στην  αντιρροπιστική υπερλειτουργία και υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων στην προσπάθεια ν' ανταπεξέλθει στην συγγενή έλλειψη των ειδικών ενζύµων της στεροειδογένεσηςπου εµποδίζει την κανονική ορµονοσύνθεση. Αποτέλεσµα της ανω

Ορμονοεκκριτικοί όγκοι των ωοθηκών

Οι ωοθήκες , λόγω της λειτουργικής εξαρτήσεως τους από την υπόφυση, δεν εµφανίζουν κατάσταση αυτόνοµης υπερλειτουργίας και υπερεκκρίσεως, παρά µόνο στη περίπτωση    αναπτύξεως  ορµονοεκκριτικού        νεοπλάσµατος.Οι  ορµονοεκκριτικοί  όγκοι διακρίνονται  στους  θηλεοποιητικούς, όταν  εκκρίνουν  οισ

Δασυτριχισμός στην εγκυμοσύνη

Ο δασυτριχισµός µπορεί να εµφανιστεί για πρώτη φορά στην εγκυµοσύνη, συνήθως µετά την 20η  εβδοµάδα. Συχνά επιµένει και µετά τον τοκετό, αλλά µπορεί να µειωθεί ή να εξαφανιστεί τελείως σε διάστηµα έξι µηνών. Πολλές φορές επανεµφανίζεται σε επόµενες εγκυµοσύνες. ∆εν υπάρχουν επαρκείς ενδοκρινολογι

Γυναίκα ανδρογόνα και τριχοφυΐα

Έκκριση των ανδρογόνων στη γυναίκα Στον οργανισμό της γυναίκας η έκκριση των ανδρογόνων είναι μηδαμινή, μέχρι την ηλικία των 6 χρονών περίπου. Οι ωοθήκες δεν λειτουργούν και τα επινεφρίδια παράγουν σχεδόν αποκλειστικά κορτιζόλη. Γύρω στα 6-7 χρόνια παρατηρείται τόσο στα κορίτσια, όσο και στα αγό

Ιδιοπαθής και Ιατρογενής Δασυτριχισμός

Ιδιοπαθής δασυτριχισμός Στην ίδια κατηγορία ανήκουν ο φυλετικός και ο οικογενής δασυτριχισµός. Ιδιοπαθής δασυτριχισµός καλείται  η  εµφανιζόµενη τρίχωση  πέρα  του  κανονικού  στη  περιοχή  του προσώπου  στην  περίοδο  της  εφηβείας  χωρίς  άλλη  ορµονική  διαταραχή.   Επιστηµονικές µελέτες, όµω

Τριχοφυΐα και ορμόνες

Με τον όρο Υπερτρίχωση στην γυναίκα εννοούμε τη μεγάλη αύξηση των τριχών του σώματος σε φυσιολογική κατανομή, ενώ με τον όρο δασυτριχισμό εννοούμε την αύξηση των ανδρογονοεξαρτώμενων τριχών σε μέρη του σώματος που φυσιολογικά είναι άτριχα.   Παράγοντες που διεγείρουν το ορμονικό σύστημα

Αποτρίχωση με laser

Διαδικασία προσέγγισης του πελάτη Η  σωστή  φροντίδα των  πελατών, περιλαµβάνει εξέταση των  ατόµων  και εκπαίδευση. Πριν την εφαρµογή του laser, τα άτοµα θα πρέπει να εξεταστούν ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν    υπάρχουν    ιατρικές καταστάσεις οι οποίες µπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ή να αποτρέψο

Αποτρίχωση με laser Επιπλοκές

Η απορρόφηση της ακτινοβολίας από το στέλεχος της χρωµατισµένης τρίχας και τον περιβάλλοντα θύλακα, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στην αποτρίχωση µε laser, και γι αυτό τα άτοµα στα οποία θα γίνει η εφαρµογή, θα πρέπει να αποφύγουν την αποτρίχωση µε κερί ή την ηλεκτρόλυση πριν από την αποτρίχωση µ

Εφαρμογή laser αποτρίχωσης

Εφαρμογή laser απότριχωσης ανάλογα με το φωτότυπο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ∆ΕΡΜΑΤΑ ΜΕ ΦΩΤΟΤΥΠΟ I-IV Η αντιµετώπιση του προβλήµατος για καστανές έως µαύρες τρίχες σε ανοιχτόχρωµα  δέρµατα  µπορεί  να  ολοκληρωθεί χρησιµοποιώντας  όλες  τις πηγές ακτινοβολίας.   Οι  πιο συχνά χρησιµοποιούµενες πηγές

Αποτρίχωση με laser

Η λέξη laser προέρχεται από τα αρχικά των όρων της φράσης light amplification by stimulated emission of radiation, που σημαίνει «ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας», η οποία πραγματοποιείται σε διηγερμένα άτομα υλικού. Αυτό οδηγεί στην παραγωγή οπτικής ακτινοβολίαςπου διαφέρει δρασ

Σύστημα ψύξης Peltier και φωτοαποτρίχωση

Aπό το 1839, ο Jean Peltier παρατήρησε ότι αν δύο διαφορετικά υλικά μέταλλα συνδεθούν μεταξύ τους και τροφοδοτηθούν με χαμηλή συνεχή τάση, τότε παράγεται ψύξη ή θέρμανση ανάλογα με την πολικότητα της πηγής τροφοδοσίας. Η παραγόμενη θέρμανση δεν σχετίζεται με την θερμότητα joule που προκαλείται όταν

Προσωρινή αποτρίχωση μικρής χρονικής διάρκειας

Όπως ήδη αναφέραμε, η προσωρινή αποτρίχωση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στην προσωρινή αποτρίχωση μικρής χρονικής διάρκειας, όπου εδώ έχουμε αφαίρεση μόνο του στελέχους της τρίχας και στην προσωρινή αποτρίχωση μεγάλης χρονικής διάρκειας όπου έχουμε την αφαίρεση όχι μόνο του στελέχους αλλά και της ρί

Εκπαίδευση του αισθητικού στη μόνιμη αποτρίχωση

Κατά την αποτρίχωση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη μορφή του στελέχους της τρίχας. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε το πάχος της να την αξιολογήσουμε, να δούμε τη φορά της, να υπολογίσουμε την αντίστοιχη φορά του θύλακα. Τρίχες με βοστρυχωτρά στελέχη μας δείχνουν ένα κυρτό θύλακα. Έντονα σε χρώμα και συ

Ηλεκτρικό ρεύμα στη μόνιμη αποτρίχωση

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι ηλεκτρικής αποτρίχωσης ανάλογα με το είδος του ρεύματος που χρησιμοποιείται στην κάθε μέθοδο.   1) Συνεχές (γαλβανικό) ρεύμα 2) Υψίσυχνο 3) Μέθοδος Blend (συνδυασμός των δύο πρώτων)   Αναλυτικότερα: Μέθοδοι ηλεκτρικής ή ριζικής αποτρίχωσης αποτελ

Αντιμετώπιση δασυτριχισμού

Βασική προϋπόθεση της αισθητικής αγωγής του δασυτριχισµού είναι η σωστή ενηµέρωση του  ασθενή  ώστε  να  αποφεύγεται  η  απογοήτευση. Σχετικά  µε το  αισθητικό αποτέλεσµα, το  τρίχωµα που  έχει  αναπτυχθεί  δεν επηρεάζεται  σχεδόν καθόλου από  την φαρµακευτική αγωγή η οποία εµποδίζει µόνο την ανά

Παράμετροι των laser στην αποτρίχωση

Γενικά, τρία είναι τα χαρακτηριστικά του laser που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τη διαδικασία της φωτοθερµόλυσης: το µήκος κύµατος, η ένταση και η διάρκεια παλµού. Όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος κύµατος, τόσο βαθύτερα διεισδύει στο δέρµα.Η επιδερµίδα περιορίζει το πόσο του φωτός που περνά βαθιά στ

Μηχανισμοί δράσης των laser στην αποτρίχωση

Η παραγωγή της laser ακτινοβολίας ξεκινά όταν ενεργοποιείται το µέσο (αέριο, κρύσταλλος, υγρό ή ηµιαγωγός). Είναι διαθέσιµες διάφορες πηγές διέγερσης, ανάµεσα στις  οποίες είναι η  ακτινοβολία από  flash  lamps,  η  συνεχόµενη ακτινοβολία, η ραδιοσυχνότητα, αποφόρτιση υψηλής τάσης, διοδικά, ακόµα κα

Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και ομορφιάς, που έχουν ιδιαίτερα άμεσο αποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. (CPNP Certified)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ