Κινήσεις των κάτω άκρων Οι κινήσεις που γίνονται στα κάτω άκρα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και είναι οι ακόλουθες:   Κάμψη του γόνατος Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Δικέφαλος μηριαίος, ημιτενοντώδης, ημιυμενώδης Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Ιγνυακός, ισχνός προσαγωγός, ραπτικός, γαστροκνήμιος.   Έκταση του γόνατος Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Τετρακέφαλος μηριαίος: Όρθός μηριαίος, μέσος πλατύς, έσω πλατύς, έξω πλατύς. Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι:   Πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Γαστροκνήμιος, υποκνημίδιος. Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Οπίσθιος κνημιαίος, μακρός περονιαίος, βραχύς περονιαίος, μακρός καμπτήρας μεγάλου δακτύλου, μακρός καμπτήρας των δακτύλων, μακρός πελματικός.   Υπτιασμός άκρου πόδα   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Οπίσθιος κνημιαίος Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Μακρός καμπτήρας των δακτύλων, μακρός καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου, έσω κεφαλή γαστροκνήμιου.   Πρηνισμός του άκρου πόδα Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Μακρός περονιαίος, βραχύς περονιαίος. Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Μακρός εκτείνων τους δακτύλους, 3ος περονιαίος. Κάμψη των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων των δακτύλων του ποδιού Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Μακρός καμπτήρας των δακτύλων.   Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Κάμψη της 1ης μεσοφαλαγγικής άρθρωσης των δακτύλων πλην του μεγάλου δακτύλου. Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων   Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Κάμψη της μεσοφαλαγγικής άρθρωσης του μεγάλου δακτύλου Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Μακρός καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου   Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Έκταση των μεταταρσοφαλαγγικών αρθρώσεων των δακτύλων του ποδός και του μεγάλου δακτύλου   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Μακρός εκτείνων τους δακτύλους, βραχύς εκτείνων τους δακτύλους, μακρός εκτείνων το μεγάλο δάκτυλο Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι:   Βάδιση Κατά τη βάδιση οι κύριοι μύες της κίνησης είναι οι ακόλουθοι: Λαγονοψοΐτης, μέγας γλουτιαίος, τετρακέφαλος μηριαίος, δικέφαλος μηριαίος, ημιτενοντώδης, γαστροκνήμιος, υποκνημίδιος   Επιμέλεια άρθρου Χαράλαμπος Καλλίνικος Φυσιοθεραπευτής  
Αξιολογήσεις (0)

Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και ομορφιάς, που έχουν ιδιαίτερα άμεσο αποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. (CPNP Certified)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ