Κινήσεις της ωμικής ζώνης και των άνω άκρων

Εύη Ζάρπα στις 30-09-2023

Κινήσεις της ωμικής ζώνης και των άνω άκρων Οι κινήσεις που γίνονται στην περιοχή του ώμου και γενικότερα στα άνω άκρα περιγράφονται παρακάτω. Κίνηση της ωμικής ζώνης Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Τραπεζοειδής, μείζων ρομβοειδής, ελάσσων ρομβοειδής, ανελκτήρας της ωμοπλάτης, πρόσθιος οδοντωτός, ελάσσων θωρακικός, υποκλείδιος. Απαγωγή του ώμου από: 0 – 90ο Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Δελτοειδής, υπερακάνθιος Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Πρόσθιος οδοντωτός 90ο -150ο Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Τραπεζοειδής, πρόσθιος οδοντωτός. Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: 150ο – 180ο Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Ιδίως ραχιαίοι Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι:   Έσω στροφή του ώμου   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Υποπλάτιος, μείζων θωρακικός, πλατύς ραχιαίος, μείζων στρογγύλος.   Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Δελτοειδής μυς.   Έξω στροφή του ώμου   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Υπακάνθιος, ελάσσων στρογγύλος. Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Δελτοειδής μυς.   Έκταση του ώμου Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Πλατύς ραχιαίος, μείζων στρογγύλος, δελτοειδής Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Ελάσσων στρογγύλος, τρικέφαλος βραχιόνιος   Απαγωγή του ώμου   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Δελτοειδής, υπερακάνθιος. Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Δελτοειδής, πρόσθιος οδοντωτός.   Απαγωγή και άνω στροφή της ωμοπλάτης Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Τραπεζοειδής μυς, ανελκτήρας της ωμοπλάτης Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Μείζων ρομβοειδής, ελάσσων ρομβοειδής.   Οριζόντια απαγωγή του ώμου   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Δελτοειδής, Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Υποπλάτιος, ελάσσων στρογγύλος.   Οριζόντια προσαγωγή του ώμου   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Μείζων θωρακικός Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Δελτοειδής   Προσαγωγή της ωμοπλάτης   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Τραπεζοειδής, μείζων ρομβοειδής, ελάσσων ρομβοειδής.   Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Ανάσπαση της ωμοπλάτης   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Τραπεζοειδής, ανελκτήρας της ωμοπλάτης Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Μείζων ρομβοειδής, ελάσσων ρομβοειδής Κάμψη του ώμου σε 90ο   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Δελτοειδής, κορακοβραχιόνιος Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Κάμψη του βραχίονα από: 0 – 50ο Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Δελτοειδής, κορακοβραχιόνιος, μείζων θωρακικός.   Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: 60ο - 120ο Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Πρόσθιος οδοντωτός, τραπεζοειδής.   Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: 120ο – 180ο   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Μύες οσφύος Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Κάμψη του αγκώνα Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Δικέφαλος βραχιόνιος, βραχιονοκερκιδικός, πρόσθιος βραχιόνιος Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Στρογγύλος πρυνιστής, κερκιδικός καμπτήρας του καρπού, ωλένιος καμπτήρας του καρπού, μακρός παλαμικός, επιπολής κοινός καμπτήρας των δακτύλων. Έκταση του αγκώνα   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Τρικέφαλος βραχιόνιος Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό, κοινός εκτείνων τους δακτύλους, ιδίος εκτείνων το μικρό δάκτυλο, ωλένιος εκτείνων τον καρπό, υπτιαστής. Υπτιασμός του αντιβραχίου   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Δικέαλος βραχιόνιος, υπτιαστής Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Βραχιονοκερκιδικός Πρηνισμός του αντιβραχίου Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Στρογγύλος πρηνιστής, τετράγωνος πρηνιστής Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Κερκιδικός καμπτήρας του καρπού Κάμψη του καρπού   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Κερκιδικός καμπτήρας του καρπού, ωλένιος καμπτήρας του καρπού. Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Μακρός παλαμικός   Έκταση του καρπού   Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Μακρός κερκιδικός εκτείνων τον καρπό, βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό, ωλένιος εκτείνων τον καρπό Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Απαγωγή των δακτύλων Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Ραχιαίοι μεσόστεοι, Απαγωγός του μικρού δακτύλου Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι:   Προσαγωγή των δακτύλων Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Παλαμιαίοι μεσόστεοι Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Απαγωγή του αντίχειρα Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Μακρός απαγωγός του αντίχειρα, βραχύς απαγωγός του αντίχειρα. Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Μακρός παλαμικός   Προσαγωγή του αντίχειρα Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι:  Προσαγωγός του αντίχειρα, λοξή και εγκάρσια κεφαλή προσαγωγού του αντίχειρα. Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Αντίθεση αντίχειρα και μικρού δακτύλου Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Αντιθετικός του αντίχειρα, αντιθετικός του μικρού δακτύλου.   Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Έκταση μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Κοινός εκτείνων τους δακτύλους, εκτείνων τον δείκτη. Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Κάμψη μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων Οι κύριοι μύες της κίνησης είναι: Ελμινθοειδής, ραχιαίοι μεσόστεοι, παλαμιαίοι μεσόστεοι. Οι επικουρικοί μύες της κίνησης είναι: Επιπολής κοινός καμπτήρας των δακτύλων, εν τω βάθει κοινός καμπτήρας των δακτύλων.   Επιμέλεια άρθρου Χαράλαμπος Καλλίνικος Φυσιοθεραπευτής
Αξιολογήσεις (0)

Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και ομορφιάς, που έχουν ιδιαίτερα άμεσο αποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. (CPNP Certified)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ