Ιδιομορφίες χαρακτηριστικών
 • Ιδιομορφίες μετώπου Το μέτωπο μαζί με τα φρύδια πρέπει να καταλαμβάνουν το 1/3 του προσώπου, τα χείλη ως το πηγούνι το άλλο 1/3 και το υπόλοιπο μεσαίο τμήμα του προσώπου το τελευταίο 1/3 του προσώπου.  Και οι τρεις αυτές ζώνες πρέπει να έχουν ίσο ύψος ώστε να χαρακτηρίζεται το πρόσωπο ιδανικό ως προς αυτές τις τρεις ζώνες.
Εκτός από την ανισότητα των ζωνών αυτών υπάρχουν και οι διάφορες ιδιομορφίες των υπόλοιπων χαρακτηριστικών του προσώπου.  Παρακάτω αναλύονται αυτές.  
 • Οι ιδιομορφίες του μετώπου είναι :  Πλατύ μέτωπο -  Στενό μέτωπο - Ψηλό μέτωπο - Κοντό μέτωπο - Μέτωπο με προεξοχή η οποία μπορεί να υπάρχει στο πάνω μέρος του μετώπου ή στο κάτω (υπερόφρυο τόξο).
 
 • Οι ιδιομορφίες του πηγουνιού είναι: Πηγούνι που προεξέχει -  Ανύπαρκτο πηγούνι - Διπλό πηγούνι (διπλοσάγονο)
 
 • Οι Ιδιομορφίες της μύτης είναι: Κανονική μύτη -  Μακριά μύτη - Κοντή μύτη - Μύτη με παρέκκλιση (στραβή μύτη) - Στενή μύτη - Φαρδιά μύτη - Γαμψή μύτη - Μύτη με διόγκωση - Μύτη με διογκωμένη άκρη
Κανονική θεωρείται η μύτη που το μήκος της είναι ίσο με το 1/3 του ύψους του προσώπου, είναι ευθεία και το άνοιγμα των ρουθουνιών της είναι ίσο με το μήκος ενός ματιού.  
 • Οι ιδιομορφίες του λαιμού είναι:  Παχύς λαιμός -  Λεπτός λαιμός -  Κοντός λαιμός - Μακρύς λαιμός
 
 • Οι ιδιομορφίες των ματιών και των βλεφάρων είναι οι ακόλουθες
Τα μάτια μπορεί να είναι:
 • - Αμυγδαλωτά: Είναι αυτά που έχουν κανονική απόσταση, είναι οριζόντια, το βάθος τους σε σχέση με την κόγχη είναι κανονικό, το μέγεθός τους είναι επίσης κανονικό, μεγάλο μέρος του βλεφάρου διακρίνεται όταν είναι ανοιχτά και έχουν το σχήμα ενός αμυγδάλου. Ο τύπος αυτός θεωρείται ο ιδανικός, γιατί όλα τα χαρακτηριστικά του είναι αρμονικά.
 • - Αραιόφθαλμα: Είναι τα μάτια που έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, έχουν κανονικό μέγεθος, σωστό βάθος, αμυγδαλωτό σχήμα, είναι οριζόντια και αφήνουν ναι φαίνεται μεγάλο μέρος του κινητού βλεφάρου.
 • - Πυκνόφθαλμα: Είναι τα μάτια που οι δύο εσωτερικές τους γωνίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από το μήκος ενός ματιού. Έχουν όμως και αυτά τις υπόλοιπες αναλογίες σωστές σαν αυτές των ιδανικών ματιών.
 • - Εξώφθαλμα: Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν τα μάτια που προεξέχουν από την οφθαλμική κόγχη. Τα μάτια φαίνονται διογκωμένα και τα βλέφαρα έχουν μια έντονη, κυρτή επιφάνεια.
 • - Εσώφθαλμα: Είναι τα μάτια που βρίσκονται μέσα στην οφθαλμική κόγχη. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους πρέπει να θεωρηθούν σωστά αναλογικά και συμμετρικά. Στον τύπο αυτό το οστό διαγράφεται και διακρίνεται να προεξέχει από τα βλέφαρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να φαίνονται τα μάτια «κρυμμένα» μέσα στο οστό που τα περιβάλλει και να έχουν βάθος.
 • - Καθοδικά: Ο χαρακτηρισμός τους δίνεται σε σχέση με τη νοητή οριζόντια γραμμή, που ενώνει τις δύο εσωτερικές γωνίες των ματιών. Καθοδικά λοιπόν ονομάζονται τα μάτια που η εξωτερική τους γωνία σημειώνεται πιο κάτω από την ευθεία αυτή. Ο καθοδικός τύπος ματιών συνήθως απαντάται σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Αιτία είναι η χαλάρωση του δέρματος που έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση του βλεφάρου και της εξωτερικής γωνίας.
 • - Ανοδικά: Εδώ η εξωτερική γωνία των ματιών είναι πάνω από την οριζόντια νοητή γραμμή. Αυτήν την περίπτωση ματιών τη συναντάμε συχνά στα νεανικά πρόσωπο, γιατί το δέρμα των βλεφάρων είναι σφριγηλό.
 • - Στρογγυλά: Είναι τα μάτια που η ιδιομορφία τους αναφέρεται στο σχήμα τους μόνο. Δεν έχουν λοιπόν το σχήμα αμυγδάλου, αλλά ένα σχήμα σφαιρικό.
 • - Μάτια με πτώση βλεφάρου: Τα μάτια αυτά έχουν το χαρακτηριστικό των πεσμένων βλεφάρων. Στον τύπο αυτό το ακίνητο μέρος του πάνω βλεφάρου σκεπάζει αρκετά ή εντελώς το κινητό τμήμα του. Κατά συνέπεια δεν το αφήνει να φαίνεται, όταν το μάτι είναι ανοιχτό.
 • - Μικρά μάτια : Είναι τα μάτια που, σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια του προσώπου, κατέχουν μικρό τμήμα του. Δεν υπάρχει κανόνας που να ορίζει το ιδανικό μέγεθος των ματιών. Το πόσο μικρά ή μεγάλα είναι έχει να κάνει με την αναλογία τους ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.
 • - Μεγάλα μάτια : Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για τα μικρά μάτια, ως προς την αναγνώρισή τους. Το μέγεθός τους όμως είναι μεγάλο συγκρίνοντάς το με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και τη συνολική επιφάνεια του προσώπου.
 

Οι ιδιομορφίες των φρυδιών είναι:

Τα φρύδια έχουν τη σωστή θέση, όταν η αρχή τους βρίσκεται πάνω σε μια νοητή κάθετη ευθεία η οποία περνά από την εσωτερική γωνία του ματιού και το τέλος τους βρίσκεται πάνω στη γραμμή που ενώνει το πτερύγιο της μύτης με την εξωτερική γωνία του ματιού. Η δε απόσταση του φρυδιού από το ανώτερο σημείο ενός ανοιχτού ματιού πρέπει να είναι ίση με τη διάμετρο της ίριδάς του. Για να θεωρηθούν ισορροπημένα θα πρέπει η αρχή και το τέλος τους να βρίσκονται στην ίδια οριζόντια ευθεία. Η απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι σχεδόν όσο το μήκος ενός ματιού. Η αρχή των φρυδιών θα πρέπει να είναι φαρδιά και όσο προχωρούν προς το τέλος τους να λεπταίνουν σχηματίζοντας ένα τόξο.
 • - Φρύδια οριζόντια: Η αρχή και το τέλος τους είναι πάνω στην ίδια ευθεία.
 • - Καθοδικά: Το τέλος τους είναι κάτω από την οριζόντια ευθεία που περνά την αρχή τους.
 • - Ανοδικά: Το τέλος τους είναι πάνω από την ίδια οριζόντια ευθεία γραμμή
 • - Κυκλικά: Δε σχηματίζουν γωνία στο πάνω μέρος, αλλά έχουν σχήμα ημικύκλιου.
 • - Σμιχτά: Η απόσταση μεταξύ τους είναι μικρή.
 • - Απομακρυσμένα: Η απόσταση μεταξύ τους είναι μεγάλη.
 • - Λεπτά: Τα φρύδια αυτά δεν έχουν διαβαθμίσεις στο πάχος και διαγράφουν μια ομοιόμορφη, λεπτή γραμμή.
 • - Παχιά: Εδώ τα φρύδια είναι σχηματισμένα φαρδιά και έντονα.
 • - Κοντά: Το τέλος τους δεν φτάνει την προέκταση της γραμμής που ενώνει το πτερύγιο της μύτης με την εξωτερική γωνία του ματιού.
 • - Ανυψωμένα: Απέχουν από το μάτι περισσότερο από την διάμετρο της ίριδας.
 • Πολλές φορές τα φρύδια καθώς και τα μάτια ανήκουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες φρυδιών.
 • Οι ιδιομορφίες των χειλιών είναι : α)Τα ιδανικά χείλη πρέπει να έχουν τη σωστή θέση, το σωστό μήκος και το σωστό πάχος. Να είναι οριζόντια δηλαδή οι δύο εξωτερικές τους γωνίες να βρίσκονται πάνω στην ίδια οριζόντια ευθεία, που περνά ανάμεσα από το πάνω και κάτω χείλος και να είναι συμμετρικά, δηλαδή αν χωριστούν κάθετα με μία νοητή γραμμή σε δύο ίσα μέρη, το δεξί τμήμα να είναι ίδιο με το αριστερό. Θεωρείται ότι:
 • β) Τα χείλη έχουν τη σωστή θέση, όταν η απόσταση από την άκρη της μύτης μέχρι το ανώτερο σημείο τους είναι η μισή από την απόσταση που ορίζεται από το κατώτερο σημείο τους μέχρι την άκρη του πηγουνιού.
 • γ) Τα χείλη έχουν το σωστό μήκος, όταν οι εξωτερικές τους γωνίες βρίσκονται πάνω στις δύο νοητές κάθετες που περνούν από τη μέση της κόρης των ματιών, όταν κοιτάζουν ευθεία μπροστά.
 • δ)Τα χείλη έχουν το σωστό πάχος, όταν το πάνω χείλος είναι λίγο πιο λεπτό από το κάτω.
 

- Ιδανικά χείλη είναι αυτά που πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 • - Ανοδικά: Οι εξωτερικές τους γωνίες δε βρίσκονται πάνω στην οριζόντια ευθεία, που περνά ανάμεσα από το πάνω και το κάτω χείλος, αλλά πιο ψηλά απ’ αυτήν.
 • - Καθοδικά: Ονομάζονται τα χείλη που οι εξωτερικές τους γωνίες είναι τοποθετημένες πιο χαμηλά από την οριζόντια ευθεία.
 • - Μεγάλα (μακριά) χείλη: Οι εξωτερικές τους γωνίες βρίσκονται πέρα από τις κάθετες που περνούν από τις κόρες των ματιών.
 • - Μικρά (κοντά) χείλη: Οι εξωτερικές τους γωνίες δε συναντούν τις κάθετες ευθείες των ματιών, αλλά είναι πιο μέσα απ’ αυτές.
 • - Λεπτά χείλη: Σε αυτή την περίπτωση και το πάνω αλλά και το κάτω χείλος έχουν πολύ μικρό πάχος.
 • - Σαρκώδη: Εδώ τα χείλη παρουσιάζουν ένα αξιοσημείωτο πάχος σε αντίθεση με τα λεπτά χείλη.
 • - Μη συμμετρικά: Εδώ το αριστερό μισό κομμάτι τους δεν είναι ίδιο με το δεξί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτόν τον τύπο, ανήκουν όλα τα χείλη, αφού η μια πλευρά του ανθρώπου δεν είναι ποτέ ίδια με την άλλη. Όταν η διαφορά αυτή δεν παρατηρείται αμέσως, θεωρούνται συμμετρικά.
 • - Ρυτιδωμένα χείλη: Εμφανίζουν πολλές μικρές, καθετές ρυτίδες στο περίγραμμά τους. Αυτός ο τύπος απαντιέται σε μεγάλες ηλικίες.
 • - Με δυσανάλογο πάχος: Σ’ αυτόν τον τύπο μπορούν να εντοπιστούν δύο περιπτώσεις: α) το πάνω χείλος είναι ίσο ή πιο μεγάλο σε σχέση με το κάτω και β) το κάτω χείλος είναι κατά πολύ φαρδύτερο από το πάνω.
 • - Μικτά: Συνδυάζουν δύο ή περισσότερους τύπους ταυτόχρονα.
Μετάφραση και επιμέλεια κειμένου Εύη Ζάρπα Πτυχ. Αισθητικός-Κοσμητολόγος ΤΕΙ Αθήνας Πηγές: makeupmagazine.com makeup.gr
Αξιολογήσεις (0)

Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και ομορφιάς, που έχουν ιδιαίτερα άμεσο αποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. (CPNP Certified)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ