Αθλητικό μασάζ κινήσεις Οι επιδράσεις της αθλητικής µάλαξης διακρίνονται σε φυσικές, φυσιολογικές, ψυχολογικές και αναλγητικές.  Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά οι επιδράσεις αυτές :  
  1. Φυσικές
-    Βελτιώνει την ευλυγισία των µυών -    Ανακουφίζει την ένταση των µυών -    Βελτιώνει τη δυνατότητα διάτασης των µυών -    Μειώνει το σπασµό των µυών -    Λύει τις συµφύσεις του µαλακού ιστού -    Βελτιώνει το οίδηµα  
  1. Φυσιολογικές
-    Βελτιώνει τη ροή του αίµατος και της λέµφου -    Βελτιώνει  το  οξυγόνο  και  τον  ανεφοδιασµό  θρεπτικών ουσιών προς τους ιστούς -    Βελτιώνει την αποµάκρυνση των άχρηστων προϊόντων του µεταβολισµού -    Ανακουφίζει τον πόνο -    Υποκινεί το νευρικό σύστηµα   III. Ψυχολογικές -    Ανακουφίζει από την ένταση και την ανησυχία  
  1. Αναλγητικές
-    Υποκινεί τη σωµατική δραστηριότητα   Οι χειρισμοί της μάλαξης που χρησιμοποιούνται στον αθλητισμό διαφοροποιούνται ανάλογα με το χρόνο τον οποίο γίνονται.  Έτσι κατηγοριοποιούνται ως εξής:  
  • Πριν την προσπάθεια
  Οι χειρισµοί εφαρµόζονται µε γρήγορο ρυθµό και είναι οι εξής:     -    Θωπείες διεγερτικές, -    Ζυµώµατα Α. Κυκλικές τρίψεις µε γρήγορο ρυθµό Β. Ηµικυκλικές τρίψεις µε γρήγορο ρυθµό   -    Κρούσεις (πελεκισµοί).  
  • Μεταξύ δυο προσπαθειών
  Οι χειρισµοί που εφαρµόζονται είναι: Πρώτος χρόνος   -    Γλίστρηµα επιπολής και εν τω βάθει, -    Ζυµώµατα.   ∆εύτερος χρόνος (οι χειρισµοί εκτελούνται µε γρήγορο ρυθµό)   -    Θωπείες διεγερτικές, -    Ζυµώµατα α) Κυκλικές τρίψεις και β) Ηµικυκλικές τρίψεις -    Κρούσεις (πελεκισµοί).  
  • Μετά την προσπάθεια
  Οι χειρισµοί που εφαρµόζονται είναι:   -    Γλίστρηµα επιπολής και εν τω βάθει, -    Ζυµώµατα, -    Κατευναστικές θωπείες και -    ∆ονήσεις   Αντώνης Καθέρης Φυσικοθεραπευτής
Αξιολογήσεις (0)

Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και ομορφιάς, που έχουν ιδιαίτερα άμεσο αποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. (CPNP Certified)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ