Ψυχολογία τεχνικές και μέθοδοι

Στη σύγχρονη ψυχολογία, οι βασικές μέθοδοιέρευνας, είναι η παρατήρηση που χρησιμοποιείται σε όλες τις επιστήμες και το πείραμα που χρησιμοποιείται κυρίως στις φυσικές επιστήμες.  Οι ψυχολόγοι επινόησαν και άλλες μεθόδους που εφαρμόζονταισυμπληρωματικά ή και συνδυαστικά με τις διάφορες μορφές παρατήρησης Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο…

Οι κλάδοι της ψυχολογίας

Οι βασικοί κλάδοι της ψυχολογίας είναι α) η γενική ψυχολογία που μελετά τις βασικές ψυχικές λειτουργίες του ατόμου, όπως η αντίληψη, η μάθηση, η μνήμη, η νόηση, η σκέψη, η επικοινωνία, τα κίνητρα και τα συναισθήματα.  β) Η πειραματική ψυχολογία που μελετά διάφορα ψυχικά φαινόμενα και μορφές συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη μέθοδο του πειράματος. Ενημερωθείτε για…

Βασικές ψυχολογικές θεωρίες

Πριν το τέλος του 18ου αι. η ψυχολογία διαχωρίστηκε από τη φιλοσοφία και χρησιμοποιώντας συστηματικά την παρατήρηση και το πείραμα, έγινε αυτόνομη επιστήμη.  Το 1879 ο Wundt ίδρυσε στη Λειψία, το πρώτο ψυχολογικό εργαστήρι και έδωσε έμφαση στη φυσιολογική πλευρά των ψυχολογικών φαινομένων. Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας,…

Ψυχολογία

Η ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη συμπεριφορά του ανθρώπου και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μέσα στο ευρύετερο περιβάλον όπου ζει.  Μελετώντας κάποιος την ψυχολογία, μπορεί να κατανοήσει περισσότερο τη συμπεριφορα του ατόμουμέσα στην κοινωνία και να εξηγήσει αρκετά θέματα Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας,…

Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας,
με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και ομορφιάς, που έχουν ιδιαίτερα άμεσο αποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. (CPNP Certified)