Στηθάγχη

Όταν λέμε στηθάγχη εννοούμε κρίσεις καρδιακού πόνου, βραχείας διάρκειας και χωρίς να υπάρχει ένδειξη βλάβης του μυοκαρδίου. Αποδίδεται σε παροδική σύσπαση των στεφανιαίων αγγείων οπότε πε-ριορίζεται η αιμάτωση του μυοκαρδίου. Άλλοι δέχονται ότι ο πόνος είναι αποτέλεσμα της περιορισμένης οξυγόνωσης και άλλοι ότι οφείλεται στην άθροιση Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία…

Αρρυθμίες

Πρόκειται για ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό.  Κάθε διαταραχή όσον αφορά τον τόπο παραγωγής, τον αριθμό και την αγωγή των ερεθισμάτων στην καρδιά λέγεται αρρυθμία.  Αν ο ρυθμός είναι ταχύτερος από τον φυσιολογικό, λέγεται ταχυρρυθμία, ενώ αν είναι βραδύτερος λέγεται βραδυρρυθμία. Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο…

Καρδιολογικές εξετάσεις

Οι καρδιολογικές εξετάσεις που διενεργούνται με σκοπό τη διάγνωση ή την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων περιγράφονται παρακάτω: Ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος Με την εξέταση αυτή, παίρνουμε τα ηλεκτρικά δυναμικά που παράγονται και μεταδίδονται από τα αυτόματα κέντρα της καρδιάς.  Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο. Γνωρίστε φυσικά…

Καρδιακή ανεπάρκεια

Καρδιακή ανεπάρκεια είναι η κατάσταση κατά την οποία η καρδιά δε μπορεί να στείλει το απαιτούμενο αίμα στα όργανα.  Δημιουργείται κυρίως όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην εξώθηση του αίματος από την καρδιά, οπότε για να το υπερνικήσει η καρδιά θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερο. Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός…

Βαλβιδικές παθήσεις

Κυριότερη αιτία των βαλβιδικών παθήσεων αποτελεί η ρευματική ενδοκαρδίτιδα που είναι επιπλοκή του ρευματικού πυρετού.  Άλλες αιτίες όμως αποτελούν α) η σύφιλη, η οποία προσβάλλει συνήθως την αορτική βαλβίδα, β) κάποιες συγγενείς βλάβες, όπου δημιουργούνται κατά την ενδομήτριο ζωή και συνηθίζονται στις βαλβίδες της πνευμονικής Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του…

Έμφραγμα

Με τον όρο έμφραγμα του μυοκαρδίου, εννούμε την κατάσταση κατά την οποία σχηματίζεται ένας θρόμβος, εξαιτίας αθηροματικών πλακών, στα στεφανιαία αγγεία της καρδιάς.  Το αποτέλεσμα είναι να διακόπτεται η κυκλοφορία στο μυοκάρδιο και αυτό με τη σειρά του νεκρώνεται.   Η βαρύτρητα του εμφράγματος θα εξαρτηθεί από τον κλάδο (μικρό ή μεγάλο) που θα αποφραχθεί…

Υπέρταση

Υπέρταση, λέγεται η κατάσταση κατά την οποία η πίεση του ασθενή βρίσκεται πάνω από το 14 και η μικρή πίεση πάνω από το 9.  Οι τύποι της υπέρτασης είναι δύο.  Η πρωτοπαθής που έχει άγνωστη αιτιολογία και τα χαρακτηριστικά της είναι :   –    Δεν είναι γνωστή η αιτία της. –    Είναι η συνηθέστερη μορφή…

Αθηροσκλήρωση και shock

Με τον όρο αρτηριοσκλήρωση εννοούμε τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις των αρτηριών σε γεροντικά άτομα , κυρίως εκφυλίζεται ο μέσος χιτώνας. Η κυριότερη αιτία που προκαλεί την αθηροσκλήρωση είναι η αύξηση των λιποειδών στο αίμα και κυρίως της χοληστερίνης.   Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως σε περιπτώσεις παχυσαρκίδας Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία…

Αρτηριακή πίεση

Για την επαρκή αιμάτωση των ιστών και την τροφοδοσία τους με οξυγόνο, εκτός από την καρδιακή λειτουργία, χρειάζεται και η διατήρηση της πίεσης του αίματος, σε καθορισμένα όρια.   Το υψηλότερο σηµείο που φθάνει η πίεση µέσα στην αρτηρία λέγεται συστολική πίεση ή απλά µεγάλη πίεση, ενώ το ελάχιστο σηµείο που πέφτει η πίεση στην…

Φυσιολογικές τιμές αρτηριακής πίεσης και υπέρταση

Παρακάτω παραθέτεται ένας πίνακας με τις φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης, τα όρια της υπέρτασης και τις τιμές που καθορίζουν την υπέρταση.   Η υψηλή φυσιολογική πίεση περιλαµβάνεται σαν κατηγορία επειδή τα άτοµα µε συστολική αρτηριακή πίεση  ή/και  διαστολική αρτηριακή πίεση  σε  αυτά τα  επίπεδα, βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο να αναπτύξουν οριστική υψηλή αρτηριακή πίεση…

Παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθειες

Μετά από έρευνες που έχουν γίνει στον τομέα της καρδιολογίας, έχουν παρατηρηθεί κάποιοι παράγοντες, που αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η ηλικία του ατόμου.  Μετά την ηλικία των εξήντα ετών, ο κίνδυνος εμφάνισης τριπλασιάζεται.  Βασικός παράγοντας εξίσου είναι και η κληρονομικότητα.  Άτομα με ιστορικού καρδιαγγειακών νοσημάτων στην οικογένεια…

Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας,
με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και ομορφιάς, που έχουν ιδιαίτερα άμεσο αποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. (CPNP Certified)