Μαγνητοθεραπεία

Μία από τις πιο ταχύτατα αναπτυσσόμενες μεθόδους θεραπείας αυτή την εποχή είναι η μαγνητοθεραπεία, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Τι είναι όμως η μαγνητοθεραπεία; Πως μπορεί ένας μαγνήτης να συμβάλλει στην υγεία; Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει; Είναι ασφαλής η χρήση των μαγνητών; Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή…

Ηλεκτροθεραπεία με συνεχές ρεύμα

Το συνεχές ή γαλβανικό ρεύμα χαρακτηρίζεται από συνεχή ροή ηλεκτρικών φορτίων προς μια κατεύθυνση. Η ένταση του συνεχούς ρεύματος αποτελεί τη βασική εκείνη παράμετρο που προσδιορίζει το ιδιαίτερο βιολογικό του αποτέλεσμα και άρα την εκάστοτε θεραπευτική του ικανότητα. Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο.…

Ηλεκτροθεραπεία με εναλλασσόμενο ρεύμα

Ο μηχανισμός δράσης αυτού του είδους ρευμάτων στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας είναι η σταδιακή αποδόμηση του λιπώδους ιστού, μέσω τοπικής παθητικής άσκησης των μυών της περιοχής. Οι υπάρχουσες έρευνες αποδεικνύουν τις θεραπευτικές δυνατότητες του φαραδικού ρεύματος. Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο. Γνωρίστε φυσικά…

Διάφοροι τύποι ρευμάτων

Στην Αισθητική χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι ρευμάτων: Ρεύματα Traebert Είναι παλμικά ρεύματα τετράγωνης μορφής, με διάρκεια παλμού 2 msec και συχνότητα 142 Hz.  Προκαλούν μεταβολή του μυϊκού τόνου, ενεργοποίηση του κυτταρικού μεταβολισμού, βελτίωση της τοπικής αγγειακής κυκλοφορίας, ελάττωση του πόνου και μυϊκές συσπάσεις. Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας,…

Σύσφιξη και ηλεκτροθεραπεία

Ρεύματα παρεμβαλλόμενα, διασταυρούμενα ή συμβολής Η βασική ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθούν δυο μέσης συχνότητας εναλλασσόμενα ρεύματα για να παραχθεί ένα νέο ρεύμα που θα έχει διαφορετική συχνότητα και πλάτος από τα αρχικά. Το νέο ρεύμα, ή ρεύμα συμβολής Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο.…

Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας,
με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και ομορφιάς, που έχουν ιδιαίτερα άμεσο αποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. (CPNP Certified)