Αντιμετώπιση δασυτριχισμού

Βασική προϋπόθεση της αισθητικής αγωγής του δασυτριχισµού είναι η σωστή ενηµέρωση του  ασθενή  ώστε  να  αποφεύγεται  η  απογοήτευση. Σχετικά  µε το  αισθητικό αποτέλεσµα, το  τρίχωµα που  έχει  αναπτυχθεί  δεν επηρεάζεται  σχεδόν καθόλου από  την φαρµακευτική αγωγή η οποία εµποδίζει µόνο την ανάπτυξη νέων τριχών. Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός…

Τριχοφυΐα και ορμόνες

Με τον όρο Υπερτρίχωση στην γυναίκα εννοούμε τη μεγάλη αύξηση των τριχών του σώματος σε φυσιολογική κατανομή, ενώ με τον όρο δασυτριχισμό εννοούμε την αύξηση των ανδρογονοεξαρτώμενων τριχών σε μέρη του σώματος που φυσιολογικά είναι άτριχα.   Παράγοντες που διεγείρουν το ορμονικό σύστημα Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας,…

Τα αίτια της υπερτρίχωσης

Η υπερτρίχωση είναι η αύξηση τριχώματος σε οποιαδήποτε περιοχή, τοπική ή εκτεταμένη, η οποία είναι ασυμβίβαστη ως προς τη θέση, την ηλικία και το φύλο του ασθενούς. Πιο συνοπτικά υπερτρίχωση είναι η υπερβολική αύξηση τριχοφυΐας ή η παρουσία τριχοφυΐας ως προς το σημείο που εμφανίζεται και ως προς την ηλικία του ατόμου. Ενημερωθείτε για το…

Δασυτριχισμός Γενικά

Ο όρος αναφέρεται σε αυξηµένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο και το σώµα των γυναικών, δηλαδή σε παρουσία τελικών τριχών σε περιοχές του προσώπου και του σώµατος γυναικών, όπου αυτή θεωρείται φυσιολογική µόνο για τον άντρα. Αντίθετα, ο όρος υπερτρίχωση επιφυλάσσεται για καταστάσεις όπου υπάρχει φυσιολογική για το φύλο κατανοµή τριχών αλλά  υπάρχει  µεγαλύτερος  αριθµός  του  κανονικού.…

Ιδιοπαθής και Ιατρογενής Δασυτριχισμός

Ιδιοπαθής δασυτριχισμός Στην ίδια κατηγορία ανήκουν ο φυλετικός και ο οικογενής δασυτριχισµός. Ιδιοπαθής δασυτριχισµός καλείται  η  εµφανιζόµενη τρίχωση  πέρα  του  κανονικού  στη  περιοχή  του προσώπου  στην  περίοδο  της  εφηβείας  χωρίς  άλλη  ορµονική  διαταραχή.   Επιστηµονικές µελέτες, όµως, δείχνουν ότι πιθανώς σε όλες τις περιπτώσεις Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας,…

Γυναίκα ανδρογόνα και τριχοφυΐα

Έκκριση των ανδρογόνων στη γυναίκα Στον οργανισμό της γυναίκας η έκκριση των ανδρογόνων είναι μηδαμινή, μέχρι την ηλικία των 6 χρονών περίπου. Οι ωοθήκες δεν λειτουργούν και τα επινεφρίδια παράγουν σχεδόν αποκλειστικά κορτιζόλη. Γύρω στα 6-7 χρόνια παρατηρείται τόσο στα κορίτσια, όσο και στα αγόρια, μια αλλαγή στη βιοσυνθετική ικανότητα των επινεφριδίων, που ονομάζεται αδρεναρχή…

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Το Σ. Π..Ω περιλαµβάνει µία οµάδα καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από άλλοτε αλλού βαθµού υπερανδρογοναιµία, διαταραχές κύκλου, στειρότητα, δασυτριχισµό, παχυσαρκία και άλλες λιγότερο συχνές κλινικές εκδηλώσεις. Ο όρος Σ. Π. Ω. προτάθηκε αρχικά απ’ τουςStein και Leventhal ( 1935 ) για ένα ορισµένο τύπο διαταραχής Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός…

Ορμονοεκκριτικοί όγκοι των ωοθηκών

Οι ωοθήκες , λόγω της λειτουργικής εξαρτήσεως τους από την υπόφυση, δεν εµφανίζουν κατάσταση αυτόνοµης υπερλειτουργίας και υπερεκκρίσεως, παρά µόνο στη περίπτωση    αναπτύξεως  ορµονοεκκριτικού        νεοπλάσµατος.Οι  ορµονοεκκριτικοί  όγκοι διακρίνονται  στους  θηλεοποιητικούς, όταν  εκκρίνουν  οιστρογόνα Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο. Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και…

Συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων

Γενικά Η  συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων  (Σ.  Υ.Ε)  συνίσταται  στην  αντιρροπιστική υπερλειτουργία και υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων στην προσπάθεια ν’ ανταπεξέλθει στην συγγενή έλλειψη των ειδικών ενζύµων της στεροειδογένεσηςπου εµποδίζει την κανονική ορµονοσύνθεση. Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό τρόπο. Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και…

Αρρενοποιητικοί όγκοι των επινεφριδίων

Τα νεοπλάσµατα των επινεφριδίων που παράγουν µεγάλα ποσά ανδρογόνων και προκαλούν    σύνδροµο    αρρενοποίησης,    ως    κυρίαρχη    κλινική    εικόνα,    ονοµάζονται αρρενοποιητικοί όγκοι. Οι όγκοι αυτοί παράγουν εκτός από ανδρογόνα και άλλες ορµόνες όπως οιστρογόνα, κορτιζόλη, αλδοστερόνη σε σηµαντικές ποσότητες οι εκδηλώσεις Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον πιο φυσικό…

Σύνδρομο cushing και τριχοφυΐα

Το σύνδροµο Cushing περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον οµώνυµο ερευνητή το 1912 και το 1932 απέδωσε το σύνδροµο σε υπερλειτουργία της υπόφυσης. Το σύνδροµο cushing οφείλεται στην υπερπαραγωγή της κορτιζόλης και η κλινική εικόνα που εµφανίζει κυριαρχείται από τα συµπτώµατα της υπερέκκρισης της ορµόνης αυτής. Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία…

Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας,
με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και ομορφιάς, που έχουν ιδιαίτερα άμεσο αποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. (CPNP Certified)