Ανατομία και φυσιολογία της τρίχας

Οι τρίχες είναι κεράτινα επιθηλιακά όργανα, κυλινδρικά και νηματοειδή, εκφύονται δε λοξώς σε κόλπωμα του δέρματος που ονομάζεται θύλακας της τρίχας. Η τριχοσμηγματογόνος μονάδα είναι ένα από τα εξαρτήματα του δέρματος και αποτελείται από τις τρίχες που βρίσκονται μέσα στους θύλακες Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας, με τον…

Λειτουργία της τρίχας και είδη τριχών

Οι τρίχες είναι λεπτές κερατοποιηµένες δοµές κυλινδρικού ή νηµατοειδούς σχήµατος που σχήµατος που σχηµατίζονται από µια εγκόλπωση του επιθηλίου της επιδερµίδας, το τριχοθυλάκιο ενώ εκφύονται από αυτό λοξά. Οι τρίχες παράγονται από το έξω βλαστικό δέρµα και γι’ αυτό είναι αναπτύξεις καθαρά επιδερµικές αλλά παρόλα αυτά εισχωρούν στην εν τω βάθη στιβάδα του χορίου. Ενημερωθείτε…

Ανατοµία και ιστολογία της τρίχας

Κάθε τρίχα  εµφανίζει δυο τµήµατα :  ένα  ελεύθερο µέρος που  εξέχει  πάνω  στην επιφάνεια του δέρµατος και ονοµάζεται στέλεχος ή κορµός και ένα βυθισµένο µέσα στο δέρµα που ονοµάζεται ρίζα. Το στέλεχος της τρίχας εκτείνεται από το σηµείο εκβολής του σµηγµατογόνου αδέναµέχρι της απολήξεως  του ελεύθερου άκρου. Η ρίζα απολήγει σε µια κωνοειδή διόγκωση Ενημερωθείτε…

Φυσιολογία της τριχας

Στον  άνθρωπο  διακρίνουµε  το  πρωτογενές  ,το  δευτερογενές  και  το  τριτογενές τρίχωµα σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του. Ειδικότερα, οι πρώτοι θύλακες των τριχών εµφανίζονται κατά τον 3° εµβρυϊκό µήνα ενώ οι πρώτες τρίχες εµφανίζονται στο σώµα του εµβρύου µετά τον 4° µήνα της ενδοµήτριας ζωής του. Κατά το τέλος της εµβρυϊκής ζωής οι θύλακες έχουν…

Κύκλος ζωής της τρίχας

Οι τρίχες αυξάνουν µε διακοπές και έχουν περιοδική αύξηση που ακολουθείτε από περιοδική  ανάπαυση. Η  κυκλική  αυτήν  δραστηριότητα  εκδηλώνεται  στον  άνθρωπο  υπό µορφή µωσαϊκού δηλ. η φάση του κύκλου κάθε θύλακα είναι ανεξάρτητη από την φάση που βρίσκεται ένας γειτονικός θύλακας. Κάθε θύλακας διέρχεται από τρεις διαδοχικές φάσεις : •    της ανάπτυξης ( αναγενής φάση…

Ενημερωθείτε για το πως θα διατηρήσετε την καλή υγεία του δέρματός σας,
με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γνωρίστε φυσικά καλλυντικά υγείας και ομορφιάς, που έχουν ιδιαίτερα άμεσο αποτέλεσμα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Όλα τα προϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα. (CPNP Certified)